I SLUs artdataportalen kan man söka registrerade observationer av växter och djur i området. Som framgår av sammanställningen finns det en rik fauna i dalgången där ett antal konflikter med vindkraften kan förutses. Man ska tänka på att dessa observationer bara är de observationer där någon ansträngt sig att skriva in det. Den verkliga förekomsten är givetvis något helt annat.
Under våren borde vi göra ansträngningar att registrera observationer av tjäder och smålom som vi vet finns i ganska stort antal i området.

Recommended Posts