Möjlig påverkan på viltforskningscentret i Grimsö? Baserar sin verksamhet på att inom ett ganska begränsat område ha tillgång till biotoper i klimatzon 2-5. Projektområdet kan innebära en störning i faunans rörelser mellan dessa zoner. Behöver utredas.

Recommended Posts