Ramsberg 28/1 2021

Till Eolus Vind AB / caroline.enebrand@eolusvind.com, info@eolusvind.com

Nedanstående personer/företag av denna inlaga är alla aktiva i småskalig lokalturism/besöks och kulturell näring i Ramsbergs bygden sedan många år tillbaks där vår vilda och tämligen oförstörda natur är en mycket viktig faktor för våra besökare och gäster. Airbnb är en av våra viktigare partners som våra gäster / kunder använder sig av. (Ni finner våra verksamheter/objekt under respektive kontaktinformation och person). Stadigt återkommande samt nya gäster/kunder bedyrar i våra gästböcker värdet i vår bygds vilda natur, de naturnära upplevelser som Kungsörn, Fiskgjuse,skogsfåglar mfl flygande vänner samt åtskilliga fyrbenta vilda djur bjuder på.Vår bygds sjöar Glien, Norrmogen och Sörmogenär viktiga inte bara för våra gäster/besökare/boende och det rika djurliv som vår bygdkan erbjuda. Vi arbetar i en tid där varje besökare och gäst är oerhört viktiga för våra verksamheteroch framtida utveckling. Den av er föreslagna placeringen av en storskalig vindkraftspark invid Norrmogen, kommer påverka och förändra såväl naturen, horisonten och förutsättningar till en för oss alla osäker framtid. Vänligen sök er till ett område utan Lokalt / Regionalt / Riksintresse för Natur / besöksnäringen.

Mirjam Björkman mirjambjork@gmail.comKummelberget Semesterbostäder, boenden, upplevelser & platser – Airbnbsa Örterström asa.orterstrom@gmail.comAlmhöjden Semesterbostäder, boenden, upplevelser & platser – AirbnbKerstin Ericsson grindhammar@gmail.comGrindhammaren B&B https://www.grindhammaren.wordpress.comngmarie Lagerman mimmi.lagerman@telia.comKyrkviken Semesterbostäder, boe nden, upplevelser & platser – AirbnbStallet Liljendal Stallet Liljendal | FacebookSvar önskas tacknämligt i närtid till fyra ovanstående e-post adresser.

Recommended Posts