Orimligt förstöra för besöksnäring, forskning och etablering av högteknologiska företag

Bygden har de senaste decennierna genomgått en typisk utarmning. Borta är skolan, affären, företagen. Kvar återstår småföretagare inom hantverk, turism, service och småskaligt jordbruk. Den enda större kvarvarande arbetsgivaren är forskningsstationen Grimsö (se nedan). 

Områdets framtid beror av naturen, upplevelsen av tystnad och vildmark. Mötet med det öppna landskapet som betande djur fortfarande upprätthåller. Starka värden människor söker som annars lever i skuggan av staden och vindkraftverk. Det finns även en stor potential inom redan etablerad forskning (Grimsö Forskningsstation) samt högteknologiska företag (BeeScanning och The Swarm). Forskarsamhället kan generera spinoffs under förutsättning att de naturliga förutsättningarna bevaras och infrastrukturen stimuleras. Se mer nedan under 4.3.2.3

4.3.2.2 Besöksnäringar
Förödande för turismen. 

Se inlägg https://www.nyavyer.net/lokal-turism/ “Den av er föreslagna placeringen av en storskalig vindkraftspark invid Norrmogen, kommer påverka och förändra såväl naturen, horisonten och förutsättningar till en för oss alla osäker framtid. Vänligen sök er till ett område utan Lokalt / Regionalt / Riksintresse för Natur / besöksnäringen.” Undertecknat fyra företag i bygden.

4.3.2.3 Övrigt, forskning
BeeScanning

Etablering av planerat forskningscenter äventyras. BeeScanning Global AB och i förlängningen The Swarm Global AB är projekt finansierade av medel från Jordbruksverket och Vinnova för landsbygdsutveckling respektive innovationsutveckling. Syftet med forskningsstationen, belägen direkt granne med planerade området, är utveckling av metoder med artificiell intelligens, AI, för markanvändning som gynnar pollinerande insekter. Fältförsök med bin och humlor, odling och övervakning med AI av specifika grödor, skulle försvåras/omöjliggöras med påverkan från Vindkraftverk i insekternas vilda födosöksområde.

Grimsö forskningsstation
Forskningsområdet delvis i vindindustriområdet nordväst om riksväg 68

Bysjön, Grimsö, Sörmogen och i överkant Norrmogen.

“Som en åretrunt bemannad fältstation är Grimsö på många sätt unik i Sverige och världen. Inte minst med tanke på de långa inventeringsserier på olika vilda djurslag som samlas där”.
Vindkraftsetableringen förändrar förutsättningarna för de långa inventeringsserierna och riskerar därmed grunden för stationen. Forskningsområdet ligger i huvudsak på 100 m.ö.h. I norra delen möts det av Norrlandsterrängen som reser sig upp till ca 400 m.ö.h. Vindindustriområdet skulle skära av förbindelsen där emellan.

_____

Grimsö forskningsstation grundades 1974 i Grimsö herrgård via en donation från Byggmästare Olle Engkvist som en ekologisk fältstation med Naturvårdsverket som huvudman. Sedan 1992 ligger Grimsö under Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Grimsö utgör idag avdelningen Viltekologi inom Institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala. På Grimsö finns också Viltskadecenter som är ett nationellt kunskapscenter som utbildar och informerar om skador orsakade av fredat vilt och hur man förebygger dom. Idag arbetar cirka ett 50-tal personer på Grimsö, varav 2 professorer, ett 20-tal forskare, doktorander, Mastersstudenter, fältassistenter, administrativ och teknisk personal. Som en åretrunt bemannad fältstation är Grimsö på många sätt unik i Sverige och världen. Inte minst med tanke på de långa inventeringsserier på olika vilda djurslag som samlas där. Förutom kontorsbyggnader och olika laboratorier förfogar Grimsö även över ett 13 000 ha stort forskningsområde. På Grimsö arbetar man främst med tillämpad forskning inom vilt-, landskaps- och naturvårdsbiologi och bedriver forskarutbildning, grundläggande universitetsutbildning, vidare/fortbildning och information i dessa ämnen. Grimsö finansieras genom statsanslag, forskningsanslag, konsultuppdrag samt bidrag från stiftelser och fonder. (Wikipedia)

Recommended Posts